Phương pháp đánh đề 3 càng chơi theo ngày

Cách đánh đề 3 càng như thế nào? Cách đánh đề 3 càng nói nôm na cho dễ hiểu là  gồm 2 con đề chính và 1 con đề càng. Trong đó 2 con đề đối Read More …